bach-animation

Huisregels

1. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

2. Geen toegang aan mensen in bezit en/of onder invloed van drugs. In het Dorpshuis centrum is drugsgebruik ten strengste verboden.

3. Geen toegang aan mensen in bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.

4. Geen toegang aan mensen in kennelijke staat van dronkenschap.

5. Geen toegang aan mensen die in het verleden voor overlast hebben gezorgd.

6. Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich mee brengen.

7. Verboden goederen te verhandelen in of rondom het dorpshuis centrum wat niet bij de wet is toegestaan.

8. Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot het dorpshuis centrum worden ontzegd.

9. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.

10. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

11. Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.

12. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.

13. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

14. Het bestuur stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud en verlies van en uit jassen en tassen e.d. die af gegeven worden. Dit geldt ook voor letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.

15. Overtreding van het huisregelement kan leiden tot verwijdering.

16. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist het bestuur over mogelijk te nemen maatregelen.

17. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd en vindt verwijdering uit het dorpshuis centrum plaats.

18. Roken is niet toegestaan binnen het gebouw.


Klik hier om terug te gaan

Contactgegevens

Stichting dorpshuis Lage Vuursche
Beheerster: Sharon v/d Oosten
Slotlaan 2a
3749 AA  Lage Vuursche
Tel: 035 6668396 of 0610385940
E-mail: info@defurs.nl

Evenementen

September 2021
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Copyright © 2014. All Rights Reserved.